Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Mišri ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Drugeliai“

Grupėje dirba:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo pedagogė  Edita Krikščiūnienė ,ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Stačkūnienė, mokytojos padėjėja Ieva Sadauskienė.

 

 

Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu.

 Užmokesčio už vaikų išlaikymą tvarka

Priešmokyklinukų atostogų grafikas 2021-2022 m.

Prašymo forma lankyti darželį.

Ikimokyklinio ugdymo programa Kirdonys 2022m.

Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01) (1)

2021-2022 m priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas.

Biržų rajono švietimų įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas.