Administracija

Vadovas
Sandra Petrulionienė

 

Vyr. buhalterė
Vida Butkienė,
tel. 861068209

 

Ūkvedė
Vaiva Juknienė,
tel. 865752331