Paslaugos

Teikiamos paslaugos

Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 metų birželio 30 d.
sprendimu Nr. T-222 ,,Dėl Biržų rajono Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro teikiamų
atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ bei Biržų rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 21 d.
potvarkiu Nr. M-158 ,,Dėl Biržų rajono Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro patikėjimo
teise valdomo savivaldybės nekilnojamojo turto išnuomojimo be konkurso trumpalaikiams
renginiams organizuoti ir nuompinigių dydžio nustatymo“.
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ MOKESTIS:
Naudojimasis sporto sale- 1,50 eur. vienam asmeniui už 1 valandą.
Centro patalpų, jei jų tuo metu nereikia centro reikmėms, trumpalaikė nuoma:
1.Aktų salės (seminarams, renginiams ir pan.)- 15 eur.1 valandą;
2.Masažo kabineto-1,50 eur.1 valandą.
3.Dušo paslauga-2 eur. asmeniui už 1 kartą.
4. Skalbinių skalbimas-1,50 eur.1 skalbimo ciklą.
5.Skalbinių džiovinimas-1,50 eur.1 džiovinimo ciklą.

 

 

 

 

 

 

 

Dėl  paslaugų kreiptis į ūkvedę

Vaivą Juknienę , tel. 8-657-52331

Paslaugos teikiamos pagal poreikį, daugiafunkcio centro darbo laiku nuo 8 iki 20 val.