Projektai

1.2018 m . Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas ,,Sportinės veiklos aktyvinimas ir užsiėmimų įvairinimas Kirdonių  UDC”(įgyvendintas).

2.2020 m. Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos rėmimo projektas ,,Jaunimo pilietinių iniciatyvų ugdymas Kirdonių kaime”(įgyvendintas).

3.2020-2023 m. Projektas įgyvendintas pagal VPS „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ priemonę „Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“.

 ,,Jaunimo laisvalaikio praleidimo formų įvairinimas Kirdonių kaime” (įgyvendintas).

4.2022 m. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas ,,Vaikų sveikatingumo dienos stovyklos”(įgyvendintas).

5.2023 m. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas  ,,Sužinok! Išbandyk! Pajusk!  (įgyvendintas).

6.2023 m. Biržų rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programos projektas  ,,Mano trys atostogų dienos”(įgyvendintas).

7.2023-2025 m. Projektas įgyvendinamas pagal VPS „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ priemonę „Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“.

Projektas ,,Turiningas laisvalaikis Kirdonių kaime” ( vykdomas ).

Vietos projekto tikslas:
Sudaryti sąlygas turiningai meninei, sportinei, sveikatingumo ir kitai laisvalaikio užimtumo veiklai, siekiant patenkinti vietos bendruomenės ir aplinkinių kaimų jaunimo ir jaunų šeimų poreikį įvairesnėms laisvalaikio praleidimo formoms.
Vietos projekto tikslo atitiktis VPS priemonės, pagal kurią yra teikiamas, tikslams:
Šis projektas atitinka VPS priemonės tikslą-kurti ir plėtoti jaunimui ir jaunoms šeimoms skirtas paslaugas, didinti jų įvairovę ir prieinamumą, nes sprendžia vietos bendruomenės jaunimui ir jaunoms šeimoms aktualias problemas, įvairina jų laisvalaikį, suteikia naujų patirčių meninėje, sportinėje bei kultūrinėje srityse. Vietos jaunimas ir jaunos šeimos bus kviečiamos aktyviai įsijungti į naujas veiklas. Bus stengiamasi pateikti jaunimui patrauklias užimtumo formas, bus skatinamas bendruomeniškumas, kūrybiškumas, sveika gyvensena, stiprinamas šeimų ryšys.
Vietos projekto uždaviniai:
1. Sudaryti sąlygas meninei veiklai, saviraiškai ir kūrybiškumui skatinti:

1.1  Suorganizuoti keramikos užsiėmimus;

1.2  Suorganizuoti neformalaus ugdymo veiklas pavasario atostogų metu

2.   Sudaryti sąlygas laisvalaikio  ir poilsio veikloms:

2.1  Suorganizuoti vaikų ir paauglių vasaros stovyklą;

2.2  Suorganizuoti psichologo užsiėmimus šeimoms;

2.3  Suorganizuoti Gongų garsų terapijos užsiėmimus.

3.      Suteikti galimybę užsiimti sportine veikla:

3.1  Suorganizuoti Kangoo Jumps treniruotes su treneriu;

3.2  Suorganizuoti Jogos užsiėmimus.

 

8. 2024 m. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas  ,,Šeimos sveikatingumo dienos stovykla”  (numatomas vykdyti 2024 m. birželio mėn.).