Apie mus

VIZIJA

Kirdonių universalus daugiafunkcis centras – atvira kaitai, šiuolaikiška, patraukli kiekvienam kaimo gyventojui įstaiga, tenkinanti jo švietimo, kultūros, sporto, laisvalaikio ir socialinius poreikius, sudaranti galimybes mokymuisi visą gyvenimą.

MISIJA

Teikti vietos gyventojų įvairių interesų ir amžiaus grupių poreikius atitinkančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, kultūros, sporto, laisvalaikio ir socialines paslaugas, tenkinti gyventojų saviraiškos poreikius, užtikrinant jų kokybę, įvairovę ir prieinamumą.

VERTYBĖS

  • Pagarba ir dėmesys kiekvienam Centro lankytojui.
  • Tolerancija kito nuomonei.
  • Nuolatinis tobulėjimas.
  • Lygių galimybių užtikrinimas nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, socialinės padėties.
  • Nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas.

PRIORITETAI

  • Ugdymo kokybė
  • Išsilavinusi, sveika ir pilietiška bendruomenė.