Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų taisyklės.

Vidaus viešųjų pirkimų tvarkos aprašas.

Pirkimų planas 2017 m.

Pirkimų planas 2018 m.

Pirkimų planas 2019 m.

Pirkimų planas 2020 m.

 Pirkimų planas 2021 m.

Pirkimų planas 2022 m.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi tvirtinamas naujas viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas.

Vidaus viešųjų pirkimų tvarka.2022

Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) arba Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP).