2021 m. sausio 13-osios rytą  uždegėme žvakutes languose ir pagerbėme žuvusius už laisvę. Įsisegtas simbolis – neužmirštuolės žiedas liudijo, kad atmintis gyva, kad esame dėkingi, galėdami gyventi ir džiaugtis nepriklausomoje Lietuvoje.

Plačiau NAUJIENOS

Apklausa

Apklausa apie Biržų rajono Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro teikiamų paslaugų kokybę.

https://forms.gle/3r7R6KA52dUkAbw7A

Gerbiamieji daugiafunkcio centro lankytojai, kviečiame Jus pareikšti savo nuomonę apie Biržų rajono Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro teikiamų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, bibliotekos, kultūros, sporto, bei skalbyklos paslaugų kokybę. Jūsų nuomonė labai svarbi, nes tyrimo rezultatai bus naudojami tobulinant šio centro veiklą, o taip pat ir rašant magistro darbą.
Anketoje nei vardo, nei pavardės nurodyti nereikia, tyrimo ataskaitoje bus pateikiami tik apibendrinti rezultatai. Atsakinėdami į anketos klausimus, pažymėkite Jums tinkantį atsakymą. Lentelėse vertinkite tik tą paslaugą kuria naudojatės. Jei paslauga nesinaudojate, pereikite prie sekančios lentelės teiginių vertinimo.
Iš anksto Jums dėkinga Vaidota Malinauskienė, Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto magistrantė.
Adresas p...

Plačiau NAUJIENOS

Stovykla

2020 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 21 dienomis įvyko  projekto „Jaunimo pilietinių iniciatyvų ugdymas Kirdonių kaime“ stovykla, kuri buvo skirta jaunimui . Projekto metu  organizuotose jaunuolių pilietinių kompetencijų ugdymo ir pilietinio aktyvumo skatinimo veiklose dalyvavo 35 jaunuoliai. 12-18 metų dalyviai, pagal iš anksto paruoštą metodiką, kūrybinių dirbtuvių, teorinių paskaitų ir praktinių užduočių pagalba analizavo vietos bendruomenės problemas bei praktikavosi, kaip imtis iniciatyvos keisti savo aplinką, spręsti bendruomenės problemas bei tokių iniciatyvų įgyvendinimo  kelią.  Taip pat jaunuoliai diskutavo apie pilietiškumo sąvoką ir nagrinėjo kas yra pilietiškas elgesys. Remiantis neformaliojo ugdymo principais buvo ugdomi dalyvaujančių projekte jaunuolių asmeniniai, socialiniai, bendradarbiavimo įgūdžiai. Programą įgyvendino Lietuvos vaikų ir jaunimo centro lektoriai, turintys didelę jaunimo pilietinio ugdymo patirtį bei savanoriai Paulina bei Rokas...

Plačiau NAUJIENOS