Sekmadienį susitikę “Nuotykių ieškotojai” ne tik linksminosi statydami sniego tvirtoves, darydami angelus, žaisdami ir bendradarbiaudami. Vaikai mokėsi rišti mazgus, taip treniruodami savo erdvinį mąstymą ir pirštukų miklumą, paruošė rudenį pasodintus medelius žiemai, kūrė mini spektakliukus apie tai, kad pirmiausia reikia skirti laiko pareigoms, ir tik tada pramogoms, mokėsi bendradarbiauti.”Nuotykių ieškotojų” klubo veiklas organizuoja VšĮ Šeimos centras “Kartu saldu”

 

Plačiau GALERIJA, NAUJIENOS

Keramika

BIRŽŲ RAJONO KIRDONIŲ UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO
PROJEKTAS

„Turiningas laisvalaikis Kirdonių kaime“

              Projektas įgyvendinamas pagal VPS „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija  2015-2023 m.“
priemonę „Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“.
Kirdonių UDC įgyvendina projektą ,,Turiningas laisvalaikis Kirdonių kaime“.Į keramikos
užsiėmimus susirinko nemažai žmonių, linkusių kūrybingai ir prasmingai praleisti laisvalaikį.
Projekto dalyviai galėjo ateiti į kūrybines dirbtuves ir ugdyti saviraišką kurdami keramikos
dirbinius: puodelius, žvakides, dubenis. Darbas su moliu žmogaus būseną veikia teigiamai,
todėl užsiimdami šia veikla žmonės patiria daug teigiamų emocijų ,o kūryba, lipdymas iš molio
plečia vaizduotę, stiprina pasitikėjimą, pagamintas kūrinys suteikia malonų emocinį
pasitenkinimą...

Plačiau GALERIJA, NAUJIENOS