Projektinė kelionė

Kirdonių  universalus daugiafunkcis centras įgyvendina vietos projektą „JAUNIMO LAISVALAIKIO PRALEIDIMO FORMŲ ĮVAIRINIMAS KIRDONIŲ KAIME“ .Projektas įgyvendinamas pagal VPS „Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ priemonę „Jaunimui, jaunoms šeimoms skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“. Vasaros pabaigoje kvietėme  vykti į ekskursiją. 2021 m. rugpjūčio 21 d. vykome į Liepalotų bendruomenės centrą ,,Tėviškė“ Šakių rajone. Turėjome gražų tikslą – pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, kad galėtume dalytis gerąja patirtimi, inicijuoti bendrus projektus bei kurti naujas bendravimo formas. ,,Ir mažais žingsneliais pradėjome žengti pirmyn, kad būtų gera gyventi, kad ir pilkoje kasdienybėje skleistųsi gėris, pildytųsi svajonės, o kilnūs darbai ir sumanymai virstų realybe“, – kalbėjo bendruomenės pirmininkė apie savo bendruomenę. Išgirdome  nuoširdų  ir įdomų bendruomenės centro pristatymą, pasivaikščiojome po Lukšių miestelį, buvome pavaišinti duona kvepiančia bendruomenės pirmininkės Alvyros  gira. Keliaudami  ne tik aplankėme bendruomenę, bet ir turėjome galimybę geriau pažinti vieni kitus, kartu smagiai leisti laisvalaikį.

           

                        

 

GALERIJA, NAUJIENOS