Karantinas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu  dėl karantino pratęsimo Lietuvos Respublikos teritorijoje ,  Biržų rajono Kirdonių universalus daugiafunkcis centras  neaptarnaus lankytojų iki gegužės 11 dienos.

BIBLIOTEKA DIRBS NUO GEGUŽĖS 6 D.

Išlikime sveiki ir saugokime vieni kitus!

NAUJIENOS