Apklausa

Apklausa apie Biržų rajono Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro teikiamų paslaugų kokybę.

https://forms.gle/3r7R6KA52dUkAbw7A

Gerbiamieji daugiafunkcio centro lankytojai, kviečiame Jus pareikšti savo nuomonę apie Biržų rajono Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro teikiamų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, bibliotekos, kultūros, sporto, bei skalbyklos paslaugų kokybę. Jūsų nuomonė labai svarbi, nes tyrimo rezultatai bus naudojami tobulinant šio centro veiklą, o taip pat ir rašant magistro darbą.
Anketoje nei vardo, nei pavardės nurodyti nereikia, tyrimo ataskaitoje bus pateikiami tik apibendrinti rezultatai. Atsakinėdami į anketos klausimus, pažymėkite Jums tinkantį atsakymą. Lentelėse vertinkite tik tą paslaugą kuria naudojatės. Jei paslauga nesinaudojate, pereikite prie sekančios lentelės teiginių vertinimo.
Iš anksto Jums dėkinga Vaidota Malinauskienė, Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto magistrantė.
Adresas pasiteiravimui: vdiogteva@gmail.com

 

NAUJIENOS