Renginys skirtas Lietuvių kalbos dienai.

‘‘Dikavojam už Jūsų meils gromatėls, pasikloniojims i visas navyns. Ašen irgi prapuols darbuos. Nu pat ryta skubin kurt ugn, bu par nakt gryč išaušt, o i pusryt reik taisyt. Vaikė liubij unt blitelas a unt kopustlapia pu peč keptų bulvienių blynų. Unt petelnės pačirškin lašinėlių, pasmačnavoj su cibulės, da pagardin su smeton“, – taip ar panašiai vakar Kirdonių UDC skambėjo biržiečių tarmė kartu su tarmiško žodžio mylėtoja Rita Venskūniene ir Biržų kultūros centro folkloro ansambliu ,,SIAUDELA‘‘(vad.Jūratė Garnelienė). Lietuvių kalbos dienoms skirtame renginyje norėjosi dar kartą atkreipti visų dėmesį į gražią ir biržiečio ausiai bei širdžiai turinčią būti mielą šneką ir meilę jai. Ir iš tikrųjų, jaunimo paklausus, ką galėtų reikšti žodžiai „maklynė“, „punčeka“, „patrova“, „abrūsas“, „košelena“, kažin ar dažnas atsakytų. Užrašytais tarmiškais žodžiais pasipuošė ,,Tarmiškų žodžių medis‘‘. Tad labė dėkojam,prašom nepasipuikuot, atvažiuokit vis pamilij, parašysit ir Jus .Laukiam, mūsų svetelė.

GALERIJA, NAUJIENOS