2021 m. sausio 13-osios rytą  uždegėme žvakutes languose ir pagerbėme žuvusius už laisvę. Įsisegtas simbolis – neužmirštuolės žiedas liudijo, kad atmintis gyva, kad esame dėkingi, galėdami gyventi ir džiaugtis nepriklausomoje Lietuvoje.

NAUJIENOS